Wikimedia Sverige

Fri kunskap åt alla

Arkiv för kategori ‘Samarbeten’

Fler kvinnor på Wikipedia, skribenter och/eller artiklar?

Skrivet av Axel Pettersson på 16 april 2014

Wikipedia lider av en obalans i könsrepresentationen bland de som bidrar till det fria uppslagsverket, trots att vem som helst kan redigera. Det är ett faktum som Wikimediagemenskapen själva känner till sedan Wikimedia Foundations användarundersökning 2011 där endast 9 % av användarna uppgav att de var kvinnor. Wikimedia Sverige strävar efter en mångfald bland användarna för att det betyder att innehållet också då får större bredd och djup. För att nå nya grupper har vi haft stöd från Ungdomsstyrelsen att specifikt jobba för att minska klyftan mellan mäns och kvinnors bidrag till Wikipedia. Vårt praktiska arbete mot detta mål har varit att hålla skrivstugor på olika platser i Sverige, men vi har också känt ett behov av att testa andra koncept för att förstå de olika delar som kan vara berörda av den här obalansen. Därför bjöd vi in till en workshop kring Wikipedias relevanskriterier, och här kommer en del av vad samtalen handlade om.

Statistik om svenskspråkiga Wikipedia, den 16 september 2013. Fördelning av biografiska artiklar efter kön och ålder (födelseårtionde). Den vertikala axeln är logaritmisk. Levande personer (A) är 1 kvinna (blå) per 3 män (röd), för de senaste årtiondena rent av 1:2. Men för början av 1800-talet (B), är förhållandet värre än 1:10.

Statistik om svenskspråkiga Wikipedia, den 16 september 2013. Fördelning av biografiska artiklar efter kön och ålder (födelseårtionde). Den vertikala axeln är logaritmisk. Levande personer (A) är 1 kvinna (blå) per 3 män (röd), för de senaste årtiondena rent av 1:2. Men för början av 1800-talet (B), är förhållandet värre än 1:10.
Skapad av: LA2, Licens: Public domain

Skevhet i artikelinnehållet

Till en del handlar problematiken kring vilket innehåll Wikipedia har sett till artiklarnas ämnesområden och hur ämnen tas upp. Det finns ingen undersökning gjord på innehållet men det är välkänt vilka ämnen som har många artiklar, exempelvis operativsystemet Linux, och få artiklar, exempelvis mode. I den mån det går att generalisera kan detta möjligen vara en effekt av vilka grupper som finns representerade bland användarna. En annan faktor är att Wikipedia reflekterar de källor som finns tillgängliga och där finns en inbyggd problematik som innebär att ett mångårigt skevt historieberättande har lämnat oss med långt fler skrivna och dokumenterade källor om män än om kvinnor. Den kunskap som inte har nedskrivna källor är därmed av dessa skäl också underrepresenterad på Wikipedia. När det gäller hur Wikipedia till innehållet tar upp män och kvinnor så noterar vi att det finns 160 000 biografier, varav ca 130 000 är om män, men att gapet mellan män och kvinnor minskar ju senare de är födda.

Det språkliga innehållet i själva artikeln går också att se mot den här bakgrunden. Strävan efter neutralitet problematiseras om det är ett för snävt urval av befolkningen som granskar den. Det här tar Adrianne Wadewitz upp i sitt inlägg om hur handlingen i 1700-talsroman “Fantomina” sammanfattas i den engelska Wikipediaartikelns inledning. Vi tolkar litteratur olika och vi tenderar att använda olika språk beroende på vad vi ser och vet, och således behöver vi också ständigt förhandla om vad en neutral beskrivning egentligen är.

Relevanskriterierna

Wikipedia är förutom artiklarna också sidorna bakom allting, till exempel diskussionssidorna, riktlinjerna, relevanskriterierna, och i samtalet vid hade under den här workshopen var vi extra intresserade av att diskutera Wikipedias relevanskriterier. Eftersom relevanskriterierna har tagits fram av gemenskapen som mest består av män så kan det vara värt att fundera över om någon skevhet återspeglas i kriterierna och eventuellt om det kan ha en exkluderande funktion genom att inte vara lika tydligt framtagna för ett bredare spektrum av ämnen. Hur är relevanskriterierna beskrivna för dansare och kulturpersoner jämfört med sportutövare? Vad vi fick höra var i alla fall att “relevanskriterierna är inte ovälkomnande”. Det i sig är en bra återkoppling till oss.

Fortsättningen

Under workshopen hittade vi inte någon universallösning till att göra Wikipedia jämställt baserat på vilka som skriver och redigerar, och förslaget att blockera nästan alla män för att jämna ut det lämnar vi som det skämt det är. Det vi också funderade på är hopblandningen av att få fler kvinnor att skriva och att det skrivs mer om kvinnor. Det är inte säkert att det blir fler biografier om kvinnor eller artiklar om mode (för att ta tidigare exempel) bara för att fler kvinnor skriver, och det är inte heller säkert att fler artiklar om kvinnor ökar intresset för att skriva bland kvinnor. Men eftersom vi inte vet testar vi olika vägar framåt, och bygger vidare på det som fungerar och hoppas att det som inte fungerar i alla fall inte ställer till det på vägen. Intresset bland kvinnor för att skriva på Wikipedia ökar som tur är och med föregångare som bland annat Pernilla och Linda och med fortsatta skrivstugor och Wikimaraton hoppas vi att Wikipedia blir bättre, både sett till bredd och djup.

 

Närmast har vi bokat två datum för skrivstugor för kvinnor i Umeå på Folkets hus, den 23 april och den 7 maj. Läs mer och hitta anmälan här.

Sparad i Hur gör man?, Kvinnor på Wikipedia, Samarbeten, statistik, Wikimedia Sverige | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Träffa Wikipedia på Arkitektur- och designcentrum!

Skrivet av Jan Ainali på 11 mars 2014

Bib_xwHIIAARB7m

Vi hittas i glasgången bredvid Café Blom.

Wikipedia är inte bara sidan på internet du hamnar på när du googlar nånting, det är så oändligt mycket mer. Vilka är det egentligen som skriver och illustrerar artiklar, tar bort klotter, hjälper lärare som vill lära sig mer, hjälper arkiv och museer ladda upp stora mängder bilder? Allt det och mer därtill kommer du kunna få svar på, och dessutom träffa några av dom, när Wikimedia Sverige, den svenska stödföreningen till Wikipedia, har en öppen mötesplats på Arkitektur- och designcentrum. Med start tisdagen 11 mars och fram till onsdagen 16 april kommer det att vara bemannat under ordinarie öppettider (mån stängt, tis 10-20, ons-sön 10-18). Det kommer att vara både schemalagda aktiviteter, möjlighet till spontant uppkomna gruppevenemang samt öppet för drop-in frågor, prova på-redigering, tillförlitlighetsdiskussioner och annat som kommer upp under veckorna.

Programmet för veckorna är fortfarande öppet och vi tar gärna emot förslag på aktiviteter ni vill göra. Några saker som redan nu är bestämda är till exempel en skrivstuga med tema arkitektur och stadsplanering där vi gemensamt förbättrar och skapar nya artiklar med anknytning till ämnet. Eftersom utställningen Blockholm, med Stockholm uppbyggt i Mincreaft pågår kommer vi att titta på och redigera relaterade artiklar i samband med familjesöndagen 23 mars  Inom det ordinarie tisdagskvällsprogrammet kommer det kvällen 18 mars vara en föreläsning om Wikipedia i hörsalen. Schemat uppdateras löpande och finns på vår wiki.

Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig, och har varken ansvar för eller möjlighet att påverka innehållet på Wikipedia. Allt arbete med att skriva nya och uppdatera befintliga artiklar sker av frivilliga krafter. Under veckorna på Arkitektur- och designcentrum kommer du få möjlighet att träffa både frivilliga och anställda som kan svara på frågor och berätta övergripande om Wikimediaprojekten samt visa sätt att hitta spännande diskussioner och andra dolda skatter på Wikipedia.

Vill du veta mer, eller föreslå en programpunkt, hör i så fall av dig till Axel Pettersson på Wikimedia Sverige. Du når honom på axel.pettersson@wikimedia.se eller på 0733-965565.

Sparad i Samarbeten, Wikimedia Sverige, Wikipedia | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Verktygslåda för Creative Commons

Skrivet av Axel Pettersson på 26 februari 2014

Foto: Dorota Kawęcka Licens: CC-BY 3.0

Foto: Dorota Kawęcka Licens: CC-BY 3.0

Hur är det där med öppna licenser egentligen? Vad är det och varför ska det användas? Och när man väl kommer fram till att det är bra och vill använda det, vilken av alla varianter är bäst och fungerar för mitt material och mina samlingar?

Förra veckan var jag i Krakow för att under två intensiva och oerhört produktiva dagar jobba med att ta fram ett toolkit för Creative Commonslicenser för GLAM-sektorn. CC Polen var värdar för evenemanget och tillsammans med sex polacker och två nederländare  var det  intensivt skrivande och diskuterande från morgon till kväll. Bland det vi skrev var till exempel ett antal fallstudier som visar på hur GLAM-institutioner som har börjat använda fria licenser får ökad synlighet och får hjälp från allmänheten att förbättra sin metadata, en presentation och ett dokument med fördelar av att använda fria licenser. Bland det framdiskuterade som jag väntar på att få se resultatet av är några infographics som ska renritas av den grafiska designern som var med under den aktiviteten.

Om någon månad kommer det vi producerade att publiceras på cctoolkits.com, fritt för alla att använda, återanvända och modifiera. Förhoppningsvis kommer det även att leda till att fler tar steget och vågar tillgängliggöra det material dom har som är Public Domain, eller att släppa eget material under fria CC-licenser.

Andra som har skrivit om sprinten:

Sparad i GLAM, Hur gör man?, Kultur, Licensvillkor, Samarbeten, upphovsrätt, Verktyg | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Digikult 2014

Skrivet av Lennart Guldbrandsson på 20 februari 2014

Det här blogginlägget finns också som pressmeddelande.

Den 26-27 mars äger konferensen Digikult rum igen. Konferensen handlar om kulturarv på nätet i praktiken, d.v.s. erfarenheter från urval, digitalisering, upphovsrätt, tillgängliggörande och delaktighet. Konferensprogrammet är fyllt av intressanta talare och digitaliseringsprojekt. Några av höjdpunkterna är när SVT berättar om Öppet arkiv, Digisam rapporterar om arbetet med sina nationella riktlinjer för digitalisering, Centrum för Näringslivshistoria visar hur företagshistoria tillgängliggörs, Stockholms universitetsbibliotek presenterar hur open access fortfarande är kontroversiellt, och Göteborgs Symfoniker presenterar hur deras musik fått publik i 150 länder.

Dessutom berättar Lennart Guldbrandsson om världens största fototävling, Wiki Loves Monument och dess systertävling, Wiki Loves Public Art. Inledningstalare är Anna Troberg från Piratpartiet; vi får se om hon blir lika omtalad som förra årets inledningstalare landshövding Lars Bäckström. (Fler filmade talare här.) Moderator detta år är Kristina Berg, som till vardags arbetar på Arkitektur- och designcentrum, men dessutom är styrelseledamot i Wikimedia Sverige.

Wikimedia Sverige är en av arrangörerna, tillsammans med Regionarkivet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västarvet, Kultursekretariatet i Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst, Göteborgs Stadsmuseum och Riksarkivet.

Den här typen av konferenser, som Wikimedia Sverige har varit med om att arrangera sedan 2008, hjälper till att göra Wikipedia till ett etablerat namn inom arkiv, bibliotek och museer. Vi kan redan se att det har fått effekter, allt ifrån Wikipedianer in Residence, Wikipedian in Academy, till samarbeten med större organisationer, och omnämnanden i allt fler offentliga sammanhang som en naturlig samarbetspartner. Kom därför gärna dit och bli en del av diskussionen.

Konferensfakta:

Datum: den 26-27 mars

Plats: Wallenstamsalen, Stadsmuseet i Göteborg

Anmälan (bindande): här

Kostnad: Fram till den 12 mars 1500 kr, efter det 2500 kr

Sparad i Europeana Awareness, Företag, GLAM, Okategoriserat, Samarbeten, Tillgänglighet, upphovsrätt, Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Public Art, Wikimedia Sverige, Wikipedia | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Gästinlägg: Det är självklart att samarbeta med Wikipedia

Skrivet av Lennart Guldbrandsson på 14 augusti 2013

Karin Nilsson (foto: Kristina Alexanderson, cc-by-nc-sa 2.0)

Karin Nilsson (foto: Kristina Alexanderson, cc-by-nc-sa 2.0)

[Nedanstående är ett gästinlägg på Wikimedia Sveriges blogg. Författaren heter Karin Nilsson. Hon jobbar som chef för Digitala museet vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Följ henne på Twitter. Se henne in action på Digikult.]

Tänk vad det är svårt att skriva om saker man tycker är självklara. Hur ska man argumentera för att det är viktigt att andas? Alla som kan gör det ju redan.

Det här blogginlägget har jag skjutit på av just den anledningen. Jag tänkte skriva om varför Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwyska museet väljer att samarbeta med Wikimedia Sverige. Den väldigt korta argumentationen är ju ”varför skulle vi inte göra det? Det är ju självklart” Så vart ska jag börja?

Jag börjar i uppdraget: Vårt museiuppdrag är att tillgängliggöra våra samlingar tillsammans med informationen, kunskapen och kontexten om dem. Den stora allmänheten är vår generella målgrupp. Vi är till stor del skattefinansierade och hela vår verksamhet baseras på allas rätt och möjlighet till konst, kultur, kulturhistoria, historia osv. Även om det vore väldigt kul så kan inte alla komma till våra tre museer och även om alla kunde komma till museerna har vi inte möjlighet att visa alla olika berättelser som ryms i samlingarna på ett och samma ställe. Alltså arbetar vi med digitalisering av samlingar och att binda samman information om t.e.x. vem som har använt sakerna och varför.
Gustav III:s mask från mordet på Operan (foto: Erik Lernestål, cc by sa)

Gustav III:s mask från mordet på Operan (foto: Erik Lernestål, cc by sa)


En viktig del av digitalisering är att alla digitala bilder av ska vara fria att använda. Våra bilder är därför licensierade med öppna licenser (samma som används på Wikimedia commons) och man kan själv ladda ner högupplösta bilder från vårt Sök i samlingarna. Men tyvärr har vi för få bilder (ca 40 000 stycken). Vi gör egna insatser som ”massfotografering” då vi hjälps åt, riggar flera fotostationer och fotograferar igenom så många föremål som möjligt. Men det räcker inte. Vi behöver hjälp. Därför ordnade vi förra året, tillsammans med Wikimedia Sverige, ett fotosafari på Hallwylska museet där vi bjöd in alla som ville komma att fritt fotografera i museet. Av samma anledning deltog vi i Wiki Loves Public Art i år då alla som deltog i tävlingen fick fri entré och möjlighet att fotografera vad de ville både på Skoklosters slott och på Hallwylska museet.

Men vi försöker också bidra till Wikimedia. I samband med att Livrustkammaren öppnade en stor utställning om drottning Kristina producerade vi en digital fördjupning om drottning Kristinas brev. Riksarkivet digitaliserade den handskrivna brevsamlingen från drottning Kristina och kardinal Azzolino och Kungl. biblioteket digitaliserade Kristina-forskaren Carl Bildts bok om brevsamlingen från slutet av 1800-talet. Varken brevsamlingen eller boken var tidigare digitaliserad men utgör tillsammans ett rikt forskningsmaterial. Vi har valt att publicera breven på Wikimedia commons för att nå en stor internationell målgrupp av Kristina-forskare och andra fransktalande intressenter. Vi donerar också bilder till Wikimedia commons och bidrar med information i Wikipediaartiklar om våra ämnen. Informationen, samlingarna och bilderna är ju till för att användas och det gör de om de sprids genom Wikimedia. Dessutom lär vi oss nya saker då andra redigerar det vi bidragit med.

För oss är samarbetet med Wikimedia Sverige en självklar del av vår verksamhet. Jag har svårt att förklara det bättre än så.

Sparad i fotosafari, gästinlägg, GLAM, Kultur, Samarbeten, upphovsrätt, Wikimedia Commons | Taggad: , , , , , , , , , , | 4 Comments »

Vinnarna av Wiki Loves Public Art i Sverige

Skrivet av jopparn på 15 juli 2013

See below for the English translation.

Här är vinnarna till Wiki Loves Public Art i Sverige!

Första pris

Museum of far eastern 3.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 3.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Andra pris

Demonbekämparen Shoki.JPG Foto: Catasa: Licens: CC-BY-SA-3.0

Demonbekämparen Shoki.JPG Foto: Catasa: Licens: CC-BY-SA-3.0

Tredje pris

Kägelspelaren - detalj - John Börjeson.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0

Kägelspelaren – detalj – John Börjeson.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0

Fjärde till tionde plats

Utan inbördes ordning.

Medelhavsmus (33).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0

Medelhavsmus (33).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0

Frukost under ferian i Granada - Hugo Birger.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0

Frukost under ferian i Granada – Hugo Birger.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0

Dans.JPG Foto: Dcander Licens: CC-BY-SA-3.0

Dans.JPG Foto: Dcander Licens: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 6.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 6.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 9.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 9.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Skokloster Gula förmak 2013.jpg Foto: Holger.Ellgaard Licens: CC-BY-SA-3.0

Skokloster Gula förmak 2013.jpg Foto: Holger.Ellgaard Licens: CC-BY-SA-3.0

Medelhavsmus (17).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0

Medelhavsmus (17).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0

När jag först tittade igenom de 270 bilder som var med i fototävlingen Wiki Loves Public Art (WLPA) i Sverige, tänkte jag att det blir ett stort och krävande jobb att kunna välja endast tio bilder att skicka vidare till den internationella tävlingen. Detta på grund av att ALLA bilder i den svenska delen av WLPA hade sådan högt kvalité! Det fanns utmärkta bilder av både minitatyr och stora skulpturer, samt mycket zoom-vänliga bilder av målningar och av färgstarka och udda (men ändå väldigt fina) afrikanska och asiatiska masker.
Tio bilder fick till slut gå vidare i tävlingen, efter två röstningsomgångar av de fem jurymedlemmarna. Bilderna bedömdes med hänsyn till följande tre riterier: tekniskt kvalitet, originalitet samt nyttan av bilden för Wikipedia. Jurymedlemmarna var Rose-Marie Westling och Hannes Anderzen, båda fotografer på Världskulturmuseerna, Mikael Lindmark från Wikipedia-communityn, Adethya Sudarsanan som  gästjuryledamot från Indien samt av mig själv som  ordförande för juryn. Du kan ta en titt på juryarbetet samt se alla de bilder som var med i tävlingen genom den här länken http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Public_Art_2013_in_Sweden/Results.
Nu vill jag bara gratulera alla de som vunnit och önska alla de tio bilder som nu går vidare till den internationella delen av Wiki Loves Public Art lycka till! Vi har så fina bilder att skicka vidare och nu kan vi bara hoppas för att en av dem kommer vinna även där!
Med vänliga hälsningar,
Laura Tuononen
Ordförande för juryn i WLPA i Sverige

Here are the winners of Wiki Loves Public Art in Sweden!

First prize

Museum of far eastern 3.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 3.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Second prize

Demonbekämparen Shoki.JPG Photo: Catasa: License: CC-BY-SA-3.0

Demonbekämparen Shoki.JPG Photo: Catasa: License: CC-BY-SA-3.0

Third price

Kägelspelaren - detalj - John Börjeson.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0

Kägelspelaren – detalj – John Börjeson.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0

Fourth to tenth prize

In no particular order

Medelhavsmus (33).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0

Medelhavsmus (33).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0

Frukost under ferian i Granada - Hugo Birger.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0

Frukost under ferian i Granada – Hugo Birger.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0

Dans.JPG Photo: Dcander License: CC-BY-SA-3.0

Dans.JPG Photo: Dcander License: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 6.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 6.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 9.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 9.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Skokloster Gula förmak 2013.jpg Photo: Holger.Ellgaard License: CC-BY-SA-3.0

Skokloster Gula förmak 2013.jpg Photo: Holger.Ellgaard License: CC-BY-SA-3.0

Medelhavsmus (17).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0

Medelhavsmus (17).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0

When going through the 270 pictures submitted to the photo contest Wiki Loves Public Art in Sweden, it felt like a huge task to be able to choose only the ten best photos! This was because the quality of ALL of the submissions was extremely high! We had some amazing photos of miniature and life size sculptures, some very zoom-friendly pictures of paintings and then the colourful pictures of the rather odd but non-the-less amazing celebratory masks to mention a few examples.
The ten pictures that finally were chosen to be sent forward to the international competition had to go through two stages of online voting by the five jury members. The pictures to go forward were judged for example based on the following criteria: their technical quality, originality as well as their usefulness for Wikipedia. The jury consisted of Rose-Marie Westling and Hannes Anderzen, both photographers from Världskulturmuseerna; Mikael Lindmark from the Wikipedia-community; Adethya Sudarsanan as a guest jury member from India; and of myself as the chairperson of the jury. You can go find out more about the jury work as well as about to see the contest submissions here http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Public_Art_2013_in_Sweden/Results.
Now I wish to send my dearest congratulations to all of the winners and to wish good luck to the final ten in the international Wiki Loves Public Art contest! I think we have some very quality pictures to send forward and would love to see one of them to take the full pot!
Best wishes,
Laura Tuononen
Chairperson of the jury for WLPA in  Sweden

Sparad i Europeana Awareness, GLAM, Kultur, Samarbeten, Våra volontärer, Wiki Loves Public Art, Wikimedia Commons, Wikimedia Sverige | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Stockholm finns nu i vår databas över offentlig konst

Skrivet av André Costa på 02 juli 2013

See below for the English translation.

I Sverige byggs det nu för första gången en nationell databas med information om konstverk på allmän plats. Databasen kommer att bli till nytta för både kommunerna, allmänheten, forskare och självfallet även på Wikipedia. De koordinatsatta konstverken går att beskåda på www.offentligkonst.se.

Gustav II Adolfs ryttarstaty på Gustav Adolfs torg i Stockholm.

Gustav II Adolfs ryttarstaty på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Foto: Lars (Lon) Olsson. Licens: CC BY-SA.

Wikimedia Sverige, med stöd från Vinnova, håller på att bygga en öppen databas för offentlig konst i Sverige. Syftet med projektet är att information om offentliga konstverk på allmän plats, både inom- och utomhus, sammanställs i en databas under en fri licens. Databasen har ett öppet API vilket gör det möjligt att utveckla olika typer av online-verktyg och applikationer som använder databasen, för alla som är intresserade.

De senaste veckorna har ett omfattande arbete pågått med att färdigställa databasstrukturen och data om de konstverk som finns i Stockholms kommun finns nu inlagt. Arbetet fortsätter med att lägga in den data Wikimedia Sverige mottagit från andra kommuner. Samtidigt kan allmänheten göra databasen bättre genom att på Wikipedia lägga till exempelvis koordinater och annan information som ofta saknas i den officiella informationen. Den användarskapade informationen förs därefter automatiskt över till databasen. Även länkar till fritt licensierade bilder, på Wikimedia Commons, kommer att inkluderas i databasen. Att använda den officiella informationen som grund men förädla databasen med information från allmänheten ökar värdet och antalet användningsområden markant.

Målet är att databasen ska kunna användas av forskare för att urskilja trender och inriktningar, eller av kommunerna för att kunna samordna underhåll. För allmänheten blir det enklare att få en överblick över konsten som finns i samhället. Naturligtvis planerar vi även att använda databasen själva för att ex. skapa listor på Wikipedia med den konst som finns i kommunerna.

Idén till databasen uppkom under förberedelser av den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art som Wikimedia Sverige för första gången anordnade under maj månad 2013, i samarbete med Europeana. Tävlingen bygger på att folk tar fotografier av offentliga konstverk och då behöver man veta vilka konstverk som har bilder och som ännu saknar dem. När vi började förberedelserna inför Wiki Loves Public Art insåg vi att det saknades en nationell databas för offentlig konst i Sverige, och bestämde oss då för att bygga en databas på egen hand.

I dagsläget finns det redan en fungerande databas uppe och Wikimedia Sverige för en dialog med ett 20-tal kommuner om att släppa deras data. Vi har överlag fått en mycket god respons fast många är osäkra vad öppna data innebär och hur de ska gå tillväga. Vi hoppas att projektet ska kick-starta diskussionerna hos kommunerna och få dem att inse det stora intresset som finns ute i samhället för deras data.

www.offentligkonst.se går det redan nu att se all de konstverk i Stockholm som är koordinatsatta av Wikipedias volontärer markerade på en karta. Klickar man på en blå markör kan man läsa mer om konstverket och ofta se en bild på det.

Koordinatsatta konstverk i Stockholms kommun.

ENGLISH VERSION

Stockholm is now in our database of public art

In Sweden, a national database of information about artwork in public places is being built for the first time. The database will be useful for municipalities, the public, researchers and of course for Wikipedia. The artworks for which there are coordinates can be seen at www.offentligkonst.se.

Statue of Gustav II Adolph at Gustav Adolfs torg in Stockholm.

Statue of Gustav II Adolph at Gustav Adolfs torg in Stockholm. Photo: Lars (Lon) Olsson. Licens: CC BY-SA.

Wikimedia Sweden, with support from Vinnova, is building an open database of public art in Sweden. The aim of the project is to enable information on artworks in public places, both indoors and outdoors, to be compiled into a database under a free license. The database has an open API, making it possible to develop different types of online tools and applications for anyone with the interest.

For the last few weeks, extensive work has been going on to complete the database structure and data about the artworks in Stockholm municipality have now been included. Work will now continue with entering the data which Wikimedia Sweden has received from other municipalities. Meanwhile, the public can make the database better by going to Wikipedia and entering coordinates and other information which is often lacking in the official information provided to Wikimedia Sverige. The user-created information will thereafter be automatically transferred to the database. Links to freely licensed images, hosted at Wikimedia Commons, will also be included in the database. Using the official information as a basis but refining the database with user-generated information will significantly increase the value and usability of the database.

The goal is for the database to be useable by researchers in identifying trends and directions, and by municipalities to coordinate maintenance. For the public, it becomes easier to get an overview of the art in our society. Of course we also plan to use the database ourselves in order to e.g. create lists on Wikipedia of the artworks in each municipality.

The idea for the database is a result of the preparation for the international photo contest Wiki Loves Public Art which Wikimedia Sweden, in collaboration with Europeana, organized for the first time in May 2013. The contest is based on people taking photographs of works of public art, for which you need to know which artwork already has images and which don’t. When we began preparations for Wiki Loves Public Art, we realized that a national database for public art in Sweden was lacking. And so we decided to build a database of our own.

Currently there is already a working database up and running and Wikimedia Sweden is having a dialogue with some 20 municipalities regarding the release their data. We have generally had a very good response from the municipalities, however many are unsure about what open data means and how they should proceed. We hope that this project will act as a kickstarter for discussions within and amongst the municipalities and make them realise the great interest society has in their data.

At www.offentligkonst.se you may already browse a map of all the works of art in Stockholm for which volonteers at Wikipedia have added coordinates. Clicking on one of the blue markers will display information about the artwork and often show you an image of it.

Geotagged artwork in Stockholm municipality.

Sparad i Öppen databas för offentlig konst, Europeana Awareness, Internet i Sverige, Kultur, Samarbeten, Wiki Loves Public Art, Wikimedia Sverige, Wikipedia | Leave a Comment »

Filmer från Digikult-konferensen

Skrivet av Lennart Guldbrandsson på 24 maj 2013

Wikipedia börjar få ett bra samarbete med arkiv, bibliotek och muséer. Sedan Liam Wyatt och andra startade mer organiserat fokus internationellt på kulturarvet för flera år sedan har Wikimedia Sverige startat samarbeten med Centralmuseerna, och har haft en Wikipedian in Residence, skapat en handbok för ABM-sektorn, och föreläst vid ett otal konferenser. Vi har till och med en person som är anställd för att ta kontakter med ABM-sektorn, vi har en person som är anställd för att underlätta större uppladdningar av bildmaterial – och vi har ett strålande samarbete med Europeana, den stora europeiska kulturarvssamlingen.

Omslaget till Kulturskatter på nätet, version 2. Ladda ner hela broschyren genom att klicka på bilden.

Nu kommer nästa steg i det här. Under april ägde konferensen Digikult rum. Namnet är en sammanslagning av orden ”digitalt” och ”kulturarv”. Tanken var att skapa en praktisk konferens – d.v.s. en konferens där deltagarna skulle kunna ta med sig det föreläsarna talade om och direkt efteråt implementera det i sina egna organisationer. Mindre snack, mer verkstad, helt enkelt. Konferensen anordnades i ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Regionarkivet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västarvet och Kultur i Väst.

I samband med Digikult kom också den nya versionen av Kulturskatter på nätet, se bild här bredvid. Ladda gärna ner.

Nu har äntligen filmerna därifrån lagts upp. Kultur i Väst filmade och har lagt upp dem på YouTube. Jag har sedan lagt dem i en spellista på YouTube så att det ska vara enkelt att se dem i rätt ordning. Det är sammanlagt 20 filmer som tillsammans tar drygt 8 timmar att titta igenom. De är väl värt att titta igenom allihop, men eftersom jag vet att många inte har 8 timmar över vill jag särskilt lyfta fram följande filmer:

1. Inledningen av landshövdingen Lars Bäckström - både underhållande och positiv. Inte minst var han hänförd över hackathonet

2. Peter Krantz om öppna data – satte tonen för konferensen

3. Karin Nilsson om Livrustkammarens öppna bildarkiv – som var mer pro-Wikipedia än jag hade vågat säga åt henne att vara

4. Kajsa Hartig om sociala medier och kulturarv – som råkade använda en bild som jag nyligen hade gjort om digitalisering utan att veta att det var jag.

Men det finns många andra som pratade intressant. Jag själv var lite för splittrad för att göra en bra föreläsning, och lyckades förolämpa en duktig Wikipedia-användare när jag skulle försöka skämta. (Det har jag bett honom om ursäkt för.)

Slutligen, vi hade nyligen ett slutmöte om Digikult. Vi diskuterade då bland annat om det kommer att bli en uppföljare. Vi vill naturligtvis, men återkommer med besked. Men det har redan kommit mycket positiv feedback och jag vet att det kommer ske saker i kölvattnet av det här. Vad det blir återkommer jag till så småningom.

Sparad i GLAM, Kultur, Samarbeten, Tillgänglighet, upphovsrätt, Wikimedia Sverige | Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Wikipedian in Academy

Skrivet av Arild Vågen på 20 maj 2013

SLU Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitets campus i Uppsala.
Foto: Arild Vågen
Licens: CC-BY-SA-3.0.

Den 18 januari 2013 formulerades titeln för ett helt nytt jobb när världens första Wikipedian in Academy anställdes på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Egentligen var det så självklart, allt fanns där. En tradition från Wikimediavärlden att bygga partnerskap med museer och andra kulturinstitutioner och en vilja (och i Sverige lagstiftad skyldighet) från universitetens sida att fullgöra den tredje uppgiften. Wikipedian in residence har redan blivit ett begrepp inom den internationella kulturvärlden och institutioner som British museum, Château de Versailles och Riksantikvarieämbetet i Sverige har haft Wikipedian in residence. Tanken är att Wikipedianen ska fungera som en länk mellan institutionen och Wikipedia samt Wikipedias systerprojekt. Nu flyttar vi och Sveriges Lantbruksuniversitet konceptet till universitetsvärlden. Under våren och sommaren 2013 är Arild Vågen anställd som Wikipedian in Academy på SLU och leder ett stort Wikipediaprojekt. I arbetsuppgifterna ingår att lära, organisera och stödja forskare och doktorander som ska bidra till Wikipedia som en del av den tredje uppgiften. Workshops och andra aktiviteter arrangeras runt om på SLU:s många campus och ett långsiktigt program med Wikipediaambassadörer kommer att byggas upp för att skapa en kontinuerlig struktur för ett fortsatt Wikipediaarbete på SLU.

Arild Vågen och Sophie Östberg

Arild Vågen och Sophie Östberg.
Foto: André Costa
Licens: CC-BY-SA-3.0.

Projektet har tagits fram i nära samarbete mellan Wikimedia Sverige och SLU. Från Wikimedia Sverige har utbildningsansvariga Sophie Östberg tillsammans med Arild Vågen bidragit, och från SLU Olle Terenius och Tina Zethraeus. Från Wikimedia Sveriges sida tycker vi att det är väldigt roligt att ett svenskt universitet blir pionjärer. Tidigare projekt utomlands har siktat in sig på att få studenter att bidra, här bidrar för första gången professorer, docenter, forskare och doktorander i organiserad form till Wikipedia. Sveriges lantbruksuniversitet utför alltså tredje uppgiften genom att stödja sina doktorander och forskare att skriva på Wikipedia, till en potentiell miljonpublik. På svenska Wikipedia fanns under mars 2013 ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning. Det borde således vara en tämligen god och tacksamt etablerad plattform för att nå ut med den kunskap vilka forskare och doktorander besitter på detta universitet. Men det stannar ju inte här. Wikimedia Sverige etablerar nu kontakter med andra universitet runt om i Sverige som är nyfikna på konceptet och hur de också kan nyttja Wikipedia i utbildning. Utöver att utföra tredje uppgiften så handlar det också om att sprida kunskapen om fria licenser och vikten av detta inom högre utbildning.

 

- Sophie Östberg, Utbildningsansvarig Wikimedia Sverige, och Arild Vågen, Wikipedian in Academy på SLU

Sparad i forskning, Samarbeten, Wikimedia Sverige, Wikipedia, Wikipedia i utbildning | 1 Comment »

Rysk Wikipediaanekdot från Eurovision Song Contest 2013

Skrivet av Axel Pettersson på 17 maj 2013

Det här är ett gästinlägg från Albin Olsson, som är i Malmö och fotograferar melodifestivalen.

Dana Garipova

Dana Garipova framför What if under repetitionerna inför första semifinalen. Foto: Albin Olsson, Licens: CC-BY-SA 3.0

Inför första genrepet av finalen av Eurovision Song Contest stod jag framför scenen beredd med kameran. I mobilen fick jag ett mail om ändrade tider för dagens presskonferenser. Två ryska reportrar såg mig titta i mobilen och frågade om det var en lista med startordningen för finalen. ”Nej, men det finns på Wikipedia”, svarade jag. De såg besvikna ut, eftersom de inte hade någon aning om i vilken ordning de olika ländernas bidrag skulle framföras.

Jag gick snabbt in på wikipedia.org, startsidan för alla språkversioner av Wikipedia. I sökrutan skrev jag ”Eurovision Song Contest 2013″ och så skulle jag bara välja ”ryska” i listan med språkversioner. Det var lättare sagt än gjort för mig som inte förstår mig på det kyrilliska alfabetet, men jag sträckte fram mobilen till den ena ryska reportern, som pekade på ”Русский”, och strax hamnade vi på artikeln ”Конкурс песни Евровидение 2013”. Reportern såg mycket nöjd ut och sa att hon antog att jag inte förstod ett enda ord på sidan, vilket var helt sant, men jag kände igen upplägget från artikeln ”Eurovision Song Contest 2013” på svenskspråkiga Wikipedia, så jag hittade snabbt listan med bidragen i finalen, och alla länders namn i listan stod på ryska. Reportrarna blev mycket nöjda.

Under genrepet tog jag mängder med bilder, varav en del inom kort kommer att hamna på Wikimedia Commons. Kika gärna i samlingskategorin Photos taken by Albin Olsson during the Eurovision Song Contest 2013.

 

Eurovision-hälsningar från Albin Olsson [[Användare:Abbedabb]] i Malmö

 

Sparad i gästinlägg, Kultur, Samarbeten, Våra volontärer, Wikimedia Commons, Wikimedia Sverige | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

 
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 243 andra följare