Fotograferande och fikande på Östasiatiska museet

Några av deltagarna.
Några av deltagarna. Foto: Axel Pettersson. Licens: CC-BY-SA.

Se below for English translation

Under söndagen den 12:e hade vi vårt första lilla sidoevent under fototävlingen Wiki Loves Public Art. Vi var en grupp på åtta vuxna samt Ture, 3 år, som träffades för att fotografera Östasiatiska museets fantastiska konstsamlingar.

För att täcka in så mycket som möjligt och undvika att flera personer tog bilder på samma objekt delade vi upp oss i två grupper. Ena gruppen fokuserade på museets japanska konstsamling, där många av de cirka 400 objekten i samlingarna fotograferades. Nu finns bland annat bilder av en fantastisk samling livfulla miniatyrskulpturer (så kalade netsuke) samt konstporslin tillgängliga på Wikimedia Commons.

Den andra gruppen fokuserade på en betydligt större samling av kinesisk konst som innehöll objekt från 1600-talet f.kr. ända fram till 1900-talet e.kr. Vi kunde alltså ta bilder på objekt från de olika kejserliga dynastierna med allt från jade- och elfenbensstatyeter till konstverk av lera och porslin.

Under de dryga två timmar då vi gick runt och njöt av konsten och fotograferade, blev hundratals bilder tagna och deltagarna håller nu på sortera ut sina bästa bilder och ladda upp dem. Redan finns ett 40-tal bilder uppladdade på Wikimedia Commons, och det blir helt säkert fler. Vi avslutade det hela med att ta en fika på museets café och lärde känna varandra lite bättre. Vi pratade bland annat om fotografering, om andra evenemang anordnade av Wikimedia Sverige som deltagarna varit intresserade av och deltagit i och om Tures leksaksbilar.

Ture med bil.
Ture med bil. Foto: Axel Pettersson. Licens: CC-BY-SA.

På kommande söndag, den 19:e maj, bär det av till Medelhavsmuseet för att fotografera till exempel terrakottastatyerna från Cypern, marmorporträtt från Rom och Grekland samt konst av guld från olika andra länder runt medelhavet. Häng gärna med och gå runt där tillsammans med oss (först till kvarn gäller!), eller besök museet på egen hand någon annan dag under veckan! Det är gratis!

 • Se till att du tar en bild på informationsskylten för objektet så att du lätt kan beskriva vad det är för något du tagit bild på. Det ökar chansen att bildenkommer att användas senare! Se framförallt till att få med konstverkets ID-nummer (alltså det nummer som museet gett objektet för att själva kunna hitta information om det i sina databaser). ID-nummer kan se ut exempelvis så här: “OM-1974-1029 eller “BS-2096”.
 • Undvik reflektioner i glaset. Om du flyttar runt lite kan du ofta undvika allt för mycket reflektioner.
 • Titta på dina bilder när du tagit dem (zooma in så att du ser om de är skakiga eller inte). Ofta är museerna inte upplysta på lämpligt sätt för att det ska vara enkelt att ta bra bilder och det kan krävas några försök även om man är stadig på handen.
 • Ta flera bilder av samma objekt från olika vinklar och närbilder samt med olika mycket ljusinsläpp. Det är bara bra att vi har lite olika versioner att välja mellan och du kan förstås också ladda upp olika bilder av samma objekt!

  Ett skulpterat kvnnohuvud från Songdynastin, Kina. Foto: LMarianne. Licens: CC-BY-SA.
  Ett skulpterat kvnnohuvud från Songdynastin, Kina. Foto: LMarianne. Licens: CC-BY-SA.

Hoppas att ni hänger med och tar lite bilder, antingen på lördag hos Göteborgs konstmuseum eller på söndag hos Medelhavsmuseet i Stockholm!

Mvh,

John Andersson

English Translation

On Sunday the 12th we had our first side events during the photo contest Wiki Loves Public Art in Sweden. A group of eight adults and Ture, 3 years, came together to photograph the Museum of Far Eastern Antiquities’s fabulous art collections.

In order to cover as much as possible and avoid several people taking pictures of the same object we decided to split into two groups. One group focused on the museum’s Japanese art collection, where many of the 400 objects in the collections were photographed. Now we have several pictures available on Wikimedia Commons of e.g. a stunning collection of miniature sculptures (so kalade netsuke) and of beautiful art porcelain.

The second group focused on a much larger collection of Chinese art, which included items from the 1600s BC until the 1900s AD. We took pictures of items from the various imperial dynasties, made out of both jade and ivory, clay and porcelain.

Already, there are over 40 photos uploaded to Wikimedia Commons from the event, and more will certainly be added. We ended the event with a coffee at the museum café and got to know each other a little better. We talked about photography, other events organized by Wikimedia Sweden as participants were interested of and/or had participated in and about Ture’s toy cars.

En netsuke från Japan. Foto: Catasa Licens: CC-BY-SA.
En netsuke från Japan. Foto: Catasa Licens: CC-BY-SA.

On the next Sunday, May 19, we will go to the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities to photograph items such as terracotta statues from Cyprus, marble portraits from Rome and Greece and art made out of gold from various other countries around the Mediterranean. Do join us and visit the museum together with us (first come first served!), or visit the museum on your own any other day of the week! The entrance is free of charge!

We discussed a number of ways to improve photos taken in a museum for the contest:

 • Make sure you also take a picture of the artwork’s information sign so that you easily can describe what you have photographed. More information about the picture will increase the chance that the image will be used later! Be sure to take a photo, or write up, the artwork’s ID number (i.e. the number that the museum gave the item to find information about the object in their databases). An ID number may look something like this: ”IF-1974-1029” or like this ”BS-2096”.

 • Avoid reflections in the glass. If you move around a bit, you can often avoid too much reflection.

 • Take a good look at your pictures directly after you have taken them (zoom in on your camera so you can see if they are blurry or not). Often museums are not lit up properly which makes it hard to take great pictures, even with a steady hand.

 • Take several pictures of the same object from different angles and close-ups. It’s very good if we have some different versions to choose from of the same object!

I hope that you will come along and take some pictures, either on Saturday at the Gothenburg Museum of Art, or on Sunday at the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities in Stockholm!

Sincerely,

John Andersson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s