Wiki Loves Monuments: Vinnarna i år är…

Den svenska juryn har nu utsett vinnarna i den svenska deltävlingen i Wiki Loves Monuments 2013. Klicka på bilderna för att få upp all metadata om bilden.

Vinnarna är:

Bästa bild alla kategorier, Gudahagen/Gamla kyrkogård med Backar (Näsum 5:1). Bromölla kommun, Skåne. Foto: Marianne58
1:a pris kulturmärkta fartyg, ångfartyget S/S Engelbrekt på väg nerför Österdalälven mot Leksand en stilla sommardag. Foto: Mashavet
2:a pris kulturmärkta fartyg, isbrytaren Bore vid kaj i Malmö. Foto: Kristianwhedberg
3:e pris kulturmärkta fartyg, ångfartyget S/S Engelbrekt på väg nerför Österdalälven mot Leksand en augustikväll. Foto: Mashavet
1:a pris byggnadsminnen, Norra Kyrketorps kyrka (Skultorp 1:33). Skövde kommun. Foto: EMEkblom
2:a pris byggnadsminnen, Pythagoras Verkstad/NORRTÄLJE VERKSTADEN 18, hus 1, kontorsavdelningen. Norrtälje kommun. Foto: Einarspetz
3:e pris byggnadsminnen, Universitetshusets tak (FJÄRDINGEN 1:9 (F.D. S:T ERIKS TORG 2)). Uppsala. Foto: Ann-Sofi CUllhed
1:a pris fornminnen, kalkugnarna i Östra Torp (Östra Torp 9:1). Trelleborgs kommun, Skåne. Foto: Susanne Nilsson
2:a pris fornminnen, hällristning från hällristningsfältet vid Langemyr-torpet, lur-spelande figurer (Tanum 405:1). Kalleby i Tanums kommun, Bohuslän. Foto: Bjoertvedt
3:e pris Fornminnen, ett av sadeltornen på östra delen av Visby ringmur (Visby 105:1). Visby. Foto: En-cas-de-soleil

Alla bilder under licensen: Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk

Vinnarna i den svenska deltävlingen kommer även att tävla som bidrag i den internationella finalen, läs mer om den internationella delen av tävlingen på http://www.wikilovesmonuments.org/.

STORT GRATTIS TILL VINNARNA I DEN SVENSKA DELTÄVLINGEN OCH LYCKA TILL I DEN INTERNATIONELLA FINALEN!!

Bokmässan i Göteborg

See below for the English translation.

Bokmässan i Göteborg 20130928 (vy)
Foto: Mattias Blomgren. Licens: CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons.

Bokmässan, som hölls i Göteborg den 26-29 september, hade i år Rumänien i fokus och besöktes av 96 315 personer, varav tio representerade Wikimedia Sverige och Wikipedia.

Wikimedia Sverige brukar vara representerade på Bokmässan och har vid några tillfällen haft en egen monter. I år bedrev vi ambulerande verksamhet, där vi gick runt i blåa tröjor med texten ”Jag fotograferar för Wikipedia”.  Utrustade med kameror fotograferade vi författare, journalister, skådespelare, politiker, akademiledamöter, serietecknare, kockar, prisutdelare, prismottagare och andra kända personer. Till mässan hade vi producerat en liten folder Det visste du inte om Wikipedia, i vilken Wikipedia och Wikimedia Sverige presenterades. Denna folder delade vi ut till många av dem vi fotograferade och till andra intresserade. Ryktet om vår närvaro spred sig på mässan och en del personer kom och bad oss ta nya foton av dem för Wikipedia.

Eftersom Bokmässan i år hade Rumänien i fokus, gjorde vi en särskild satsning på att fotografera de rumänska författarna. Inför mässan togs därför kontakt med våra kollegor på rumänskspråkiga Wikipedia, för att få uppgifter om vilka författare vi borde prioritera. Resultatet blev att vi fotograferade alla, utom en, av de rumänska författare som befann sig på mässan.

I skrivande stund har 400 bilder laddats upp på Wikimedia Commons i kategorin Göteborg Book Fair 2013. Ett flertal wikipediaartiklar har illustrerats, andra har fått nya bilder och några nya artiklar har skapats. Även artiklar i andra språkversioner av Wikipedia, så som tyska, polska, portugisiska, finska, rumänska och ryska, har illustrerats med nytagna foton. Vid jämförelse med foton från tidigare år, har kvalitén avsevärt ökat i år.

Tiden ägnades även åt kontaktskapande för kommande samarbeten med andra organisationer, vilka delar våra värderingar.

Naturligtvis hade vi även tid för social samvaro och en wikimiddag en av kvällarna.

Sammanfattningsvis har det varit ett effektivt sätt att nå ut till många personer, ge Wikipedia reklam, ta nya bra bilder till Wikimedia Commons och därmed förbättra Wikipedia-artiklarna, samt att etablera nya kontakter.

Jag vill avsluta med att tacka alla som varit med under de här dagarna – ni har gjort en fantastisk och värdefull insats för Wikipedia – och jag hoppas att ni haft lika roligt som jag. Även ett stort tack till Regionarkivet, som hjälpte oss med basläger. Det här gör vi om nästa år, då med Brasilien i fokus!

ENGLISH VERSION

Göteborg Book Fair

Göteborg Book Fair, held in Gothenburg 26-29 September, had this year Romania in focus and was visited by 96 315 persons, of which ten represented Wikimedia Sverige and Wikipedia.

Wikimedia Sverige usually are represented at Göteborg Book Fair, one of the major annual cultural events in Sweden, and have at several times had its own booth. This year we were mobile, walking around in blue T-shirts with the text ”I take photographs for Wikipedia”. Equipped with cameras we took photos of writers, journalists, actors, politicians, members of the Swedish Academy, comic drawers, chefs, distributers of prizes, receivers of prizes and other famous people. For the fair we had written a small folder ”What you didn´t know about Wikipedia, in which we presented Wikipedia and Wikimedia Sverige. The folder was handed over to most of the people we took photos of, and other interested people. The rumour of us attending the fair was spread and people came asking for new photos of them on Wikipedia.

As Göteborg Book Fair this year had Romania in focus, we put special attention on taking photos of Romanian writers. Before the fair we contacted our colleagues at Romanian Wikipedia to get information on which writers to prioritize. The outcome, at the end, was that we took photos of all, except for one, of the attending Romanian writers.

At this moment 400 photos have been uploaded to Wikimedia Commons in the category Göteborg Book Fair 2013. Several articles have been illustrated, others have got new photos and some new articles have been written. Also in other language versions of Wikipedia, such as German, Polish, Portugues, Finnish, Romanian and Russian, new photos have illustrated articles. In comparison with photos from previous years, the quality of the photos from this year has considerably been improved.

Time was also spent on getting in contact with other organisations for future collaborations.

Of course we had time for a social event with a wiki dinner one of the evenings.

In summary it has been an efficient way to reach many people, give Wikipedia advertisement, take new good photos for Wikimedia Commons and by that improve the quality of the articles in Wikipedia, and to establish new contacts.

Finally I would like to thank all of you who participated during these days – you have done a great and valuable job for Wikipedia – and I hope you have enjoyed it as much as I have. I would also like to thank Regionarkivet (the Regional Archive) who helped us with a base camp. We will do this again next year, then with Brazil in focus!

Wikipedia, även för dig med dyslexi

See below for the English translation.

Wikipedia är nu lättare att läsa och redigera för dig med dyslexi!

Det har skett mycket utveckling av den plattform som Wikipedia bygger på under den senaste tiden. En funktion som dock fått oförtjänt lite uppmärksamhet är att Wikipedia sedan första juli har inbyggt stöd för typsnittet OpenDyslexic. OpenDyslexic är ett fritt teckensnitt som är skapat för att vara mer lättläst för dyslexieker.

Hur aktiverar jag OpenDyslexic?

Att aktivera OpenDyslexic på Wikipedia kräver fyra enkla steg (klicka på bilderna för större versioner):

 1. Gå in på Wikipedia.
 2. Till vänster över språklänkarna hittar du en bild av ett kugghjul. Klicka på detta för att se språkinställningarna.
  Steg 1 - Hitta språkinställningarna.
  Steg 1 – Hitta språkinställningarna.

 3. Välj Typsnitt.
  Steg 2 - Välj Typsnitt.
  Steg 2 – Välj Typsnitt.

 4. I rullgardinsmenyn väljer du nu OpenDyslexic.
  Steg 3 - Välj OpenDyslexic
  Steg 3 – Välj OpenDyslexic

 5. Klicka på Tillämpa inställningar.
  Steg 4 - Tillämpa inställningar
  Steg 4 – Tillämpa inställningar

Du kan nu läsa och självfallet även redigera på Wikipedia med det nya teckensnittet.

Läs och redigera

ENGLISH VERSION

Wikipedia, also for you with dyslexia

Wikipedia is now easier to read and edit for those of you who have dyslexia.

There have been many changes to the platform on which Wikipedia is built during the recent months. One feature which has gotten undeservedly little attention is that Wikipedia, since the first of July, now have built in support of the OpenDyslexic font. OpenDyslexic is a free font which was created to be more easily read by dyslexics.

How do I activate OpenDyslexic?

Activating OpenDyslexic on Wikipedia requires four easy steps (click the images for a larger version):

 1. Go to Wikipedia.
 2. To the left, above the language links, you will find a cogwheel symbol. Click this to get to the Language settings.
  Step 1 - Find the language settings.
  Step 1 – Find the language settings.

 3. Choose Fonts.
  Step 2 - Choose Fonts.
  Step 2 – Choose Fonts.

 4. In the drop-down menu select OpenDyslexic.
  Step 3 - Select OpenDyslexic
  Step 3 – Select OpenDyslexic

 5. Click on Apply settings.
  Step 4 - Apply settings
  Step 4 – Apply settings

You can now read, and of course also edit, Wikipedia using the new font.

Read and edit