Molkom–Pretoria hangout

Pretoria och Molkom möts och delar erfarenheter via Google Hangouts. Foto: Audrey Lebioda CC-BY-SA 4.0.Pretoria och Molkom möts och delar erfarenheter via Google Hangouts. Foto: Audrey Lebioda CC-BY-SA 4.0.

När årets Wikipedialäger hölls på Molkoms folkhögskola (den 24–30 juli), pågick det under lördagen ett edit-a-thon som arrangerades av svenska ambassaden i Pretoria #HerStory. De båda wikipedia-eventen passade på att träffas via Google Hangouts och dela erfarenheter.

Sofie Jansson, ledare för Wikipedialägret, andra året i rad, berättar:

– Vi fick bland annat frågan om vad vi upplever som hinder för att fler kvinnor ska engagera sig på Wikipedia. Vi pratade om bemötandet, tonen i diskussioner, fokus på teknik, brist på tid (olika tillgång till tid), det redan etablerade sättet att göra någonting på som i sig kan fungera exkluderande, att upplevelsen av dessa som hinder för kvinnor att engagera sig, det är samma saker både i Sydafrika och här i Sverige.

– Sedan pratade vi också lite om att det är kul att vi håller på med redigeringar i ett likartat sammanhang samtidigt i två delar av världen som ligger så långt ifrån varandra, avslutar Sofie Jansson.

English version:

Pretoria och Molkom möts och delar erfarenheter via Google Hangouts. Foto: Audrey Lebioda CC-BY-SA 4.0.Pretoria and Molkom are sharing experiences over Google Hangouts. Photo: Audrey Lebioda. CC-BY-SA 4.0.

At the same time as the Wikipedia Summer Camp (women only) was going on in Molkom, Sweden (July 24–30), edit-a-thon #HerStory was held by the Swedish Embassy in Pretoria. The two Wikipedia events decided to meet up over Google Hangouts and share experiences.

Sofie Jansson, Wikipedia Summer Camp leader for the second year, says:

– Among other questions, we were asked what we believe is preventing more women from engaging in editing Wikipedia. We talked about the reception you get, the tone in discussions, focus on technology, lack of time (varying time availability), that the established way of doing something in itself can become excluding. The experience of these, as obstacles for women to engage, are the same in South Africa and Sweden.

– We also discussed how great it is that we are editing in a similar context at the same time, in two parts of the world so far apart, Sofie Jansson rounds up.

Wikipedia Summer Camp is an event for women only, which is held for the second year in Molkom, Sweden. The aim of the summer camp is closing the gender diversity gap on Wikipedia. Only ten percent of the contributors are women. This affects the subjects covered and the way in which articles are written.

Wikipedialäger i Molkom för fler kvinnor i världens största uppslagsverk

Sofie Jansson ledare för årets Wikipedialäger som hålls på folkhögskolan i Molkom den 24–30 juli. Bilden är från förra årets läger. Foto: Hannibal, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
Sofie Jansson (i gul tröja) ledare för årets Wikipedialäger som hålls på folkhögskolan i Molkom den 24–30 juli. Bilden är på förra årets läger.
Foto: Hannibal, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

På Molkoms folkhögskola samlas tretton kvinnor under sju dagar, den 24–30 juli, för att fördjupa sig i, skriva och redigera artiklar på Wikipedia. Endast ca 10 procent av de som bidrar till Wikipedia är kvinnor och Wikipedialägret är ett initiativ för att öka engagemanget.

Det är för andra året i rad som det ordnas ett Wikipedialäger i Sverige riktat till personer som identifierar sig som kvinnor. När lägret är över har deltagarna lärt sig redigera Wikipedia, både vad gäller förbättringar av artiklar som redan finns och att skapa nya. I uppgifterna ingår även att ladda upp bilder och filmer till mediadatabasen Wikimedia Commons samt att lära sig hur dessa kan användas i artiklar på Wikipedia.

– Vi har som mål att skapa eller förbättra minst 100 artiklar och ladda upp minst 15 filer på Wikimedia Commons, sammanlagt kommer vi att lägga till eller ta bort minst 50 000 bytes, förmodligen kommer det att bli mer, berättar Sofie Jansson, som är ledare för lägret och styrelseledamot i Wikimedia Sverige.

Ökat ideellt engagemang

På frågan om varför lägret riktar sig till just kvinnor, svarar Sofie Jansson:

– Bristen på mångfald bland de som skriver artiklar på Wikipedia gör att ämnesområdena som täcks på Wikipedia kan bli ofrivilligt homogena. Inom vissa områden saknas artiklar om kvinnor som borde ha artikel och artiklar om kvinnor tenderar i större utsträckning att fokusera mer på släktskap än gärning. Det finns även ämnesområden som är eftersatta.

– Även om de flesta som skriver artiklar på Wikipedia gör det med ett stort engagemang och med en vilja att skriva på ett encyklopediskt sätt så kommer den massiva underrepresentationen av kvinnor göra att artiklarna skrivs ur ett visst perspektiv. Detta kan även påverka ordval, tolkningar och vad som behandlas i ämnet, enligt Sofie Jansson.

Wikipedia är en av världens mest besökta webbplatser med omkring en halv miljard besökare per månad. Wikipedias mål är att ge alla människor tillgång till mänsklighetens samlade kunskap och arbetar därför med att stödja underrepresenterade gruppers deltagande på Wikipedia.

Kontakta gärna Sofie Jansson, ledare för Wikipedialägret den 24–30 juli på folkhögskolan i Molkom.

Sofie Jansson, född och uppvuxen i Molkom, är ledare för Wikipedialägret för andra året i rad. Hon sitter i styrelsen för Wikimedia Sverige sedan 2017. E-post: sofie.jansson@wikimedia.se. Telefonnummer: 0733-408871

Vår Wikipediasida med mer information om Wikipedialägret som arrangeras av Wikimedia Sverige i Molkom den 24–30 juli 2017.

Cool Stars 19 Hackathon

(Dagens gästskribent, Thomas Marquart, arbetar till vardags som forskare vid Uppsala Universitet och hjälper till att arrangera konferenser och hackathon.)

CoolStars_HackDay

Foto: Thomas Marquart. Licens: CC0

Cool Stars är en av astronomins äldsta konferensserier och går av stapeln vartannat år, någonstans i världen. Denna gång, 19:e Cool Stars, var det Uppsala universitets astronomer som bjöd in sina kollegor; över 450 kom och diskuterade stjärnor och deras utveckling i en vecka på Uppsalas konserthus. I anslutning till konferensen deltog en mindre grupp, ett 40-tal astronomer, i en Hack Day, även kallat Hackathon. Formatet innebär att man ägnar en hel dag åt att samarbeta i små grupper kring mestadels tekniska projekt. Grupperna bildas spontant på morgonen efter att alla har fått tillfälle att föreslå vad som ska göras.

Ett av syftena med Hackathonen var att resultaten skulle vara fritt tillgängliga, helst även öppen källkod, och det passade deltagarna bra eftersom många redan var vana att utnyttja olika webbaserade samarbetsverktyg. Bland annat skapades ett flertal nya repositories för kod på GitHub, andra jobbade på offentlig dokumentation. Förutom att de troligen är av nytta för andra astronomer, kommer dagens resultat även att ingå i konferensens proceedings, en open-access publikation.

En av arbetsgrupperna ägnade dagen åt att analysera statistiska data om konferensens jämställdhetsfrågor. Man hade nämligen haft koll inte bara på föredragshållarnas könsfördelning (som var medvetet mycket jämn), utan även frågeställarnas. Det hela ledde till en första version av rekommendationer för session chairs, alltså moderatorerna som fördelar ordet mellan talarna och frågeställarna. Till exempel ska man som moderator invänta ett flertal uppräckta händer innan man tar första frågan, så att det finns fler att välja ifrån. Män verkar statistiskt sett ha mer bråttom med sina frågor.

En annan grupp kodade en snygg visualisering av varifrån konferensens deltagare hade rest till Uppsala. En tredje angrep problemet att många astronomer har sina egna databaser med data om astronomiska objekt, fast alla databaser har olika format och upplägg, vilket gör det onödigt svårt att jämföra och byta data med varandra. Ett första försök till en universellt databas-design, dvs en layout av databasens interna tabeller och fält, togs fram med syftet att vara generell och flexibel nog att passa de flesta sorters data, och samtidigt strikt nog att möjliggöra programvara som kan använda alla sådana databaser.

Några deltagare jobbade vidare på existerade mjukvaror som hjälper stjärnforskare med sina analyser. Andra tog fram alternativförslag till så kallade confusograms, d.v.s. diagram som innehåller så mycket information att det blir svårt att förstå dem.

Wikimedia Sverige sponsrade evenemanget genom att delvis stå för lunchkostnaden. Klistermärken, knappar och informationsmatrial från Wikimedia, Wikipedia och Wikidata delades ut och uppskattades. CS19 tackar Wikimedia för bidraget!

/Thomas Marquart