De internationella vinnarna av Wiki Loves Public Arts 2013

See below for the English translation.

Den internationella juryn är glad att kunna offentliggöra vinnarna i Wiki Loves Public Art 2013. Totalt laddade fler än 9250 bilder upp till tävlingen av 225 deltagare varav 57 procent aldrig tidigare laddat upp bilder. De fem deltagande länderna hade möjlighet att nominera 10 bilder till den internationella juryn. Juryn bestod av Arild Vågen (Sverige), Anav Sonara (Indien), Ingrida Vosyliūtė (Litauen) and Michael Kramer (Tyskland).

Juryn valde att använda Wikimedia Common som plattform för sitt arbete. Vi skapade en resultatsida där. Arbetet genomfördes i tre omgångar. I den första omgången hade jurymedlemmarna möjlighet att nominera bilder för omgång 2 och 3. De fem bilderna som fick tre eller fler röster gick direkt till tredje omgången. I den andra omgången ingick alla bilder som fått två röster i första omgången, alla medlemmar av juryn hade 5 röster. Den tredje och sista omgången inkluderade fem bilder från första omgången, och fyra bilder från andra omgången. Från de nio bilderna valde vi ut tre vinnare:

Ricardo Bofill (Ricard Bofill Leví), Les quatre barres de la senyera catalana 8 DSC09517.jpg Foto: Coldcreation Licens: CC BY-SA 3.0 ES

Vi gav förstapriset till ”Coldcreations” foto av Ricardo Bofills skulptur Les quatre barres de la senyera catalana, i Barcelona, Spanien. Kommentar från juryn: ”Simple and bright, well balanced, good composition, lighting, catches the spirit of Barcelona”.

Aino Fountain by artist Emil Wikström in Lahti, Finland. Photo: Kartanofoto

Vi gav andrapriset till ”Kartanofotos” foto av Emil Wikströms fontän Aino, i Lahti, Finland. Kommentar från juryn: ”Vivid and vibrant photo, nice dominance of green color (background, reflections in the water, statues)”.

File:PikiWiki Israel 32088 Beating Heart.jpg Foto: Gila Brand Licens: CC BY 2.5

Vi gav tredjepriset till ”Gila Brands” foto av Yaacov Agams skulptur A Beating Heart, i Jerusalem, Israel. Kommentar från juryn: ”Strong, expressive and charming photo, well chosen camera angle and focus, emphasis on the most significant details”.

Fullständigt resultat från WLPA 2013 finns tillgänglig här.

Arild Vågen,
koordinator för den internationella juryn i WLPA 2013.

ENGLISH VERSION

The International Winners of Wiki Loves Public Art 2013

The international jury is happy to announce the winning photos of Wiki Loves Public Art 2013. All in all, more than 9,250 images were uploaded as part of the contest by 225 uploaders, of which 57 percent were first time contributors. All five participating countries had the opportunity to nominate 10 photos to the international contest. The international jury consists of Arild Vågen (Sweden), (Anav Sonara) (India), Ingrida Vosyliūtė (Lithuania) and Michael Kramer (Germany).

The jury chose to use Wikimedia Commons as the platform for the jury’s work and we created a jury page there. The work was carried out in three stages. In the first round each member of the jury had the opportunity to nominate images to the second and third round. The five images that received 3 or more votes in round 1 went directly to the final. The second round included all the images that received two votes in the first round and each jury member had 5 votes. The third and final round included 5 images from round 1 and 4 images from round 2. From the nine images in the final, we chose three winners.

Ricardo Bofill (Ricard Bofill Leví), Les quatre barres de la senyera catalana 8 DSC09517.jpg Foto: Coldcreation Licens: CC BY-SA 3.0 ES

We awarded the first prize to Coldcreation’s images of Ricardo Bofill´s artwork Les quatre barres de la senyera catalana, in Barcelona, Spain. Comment from the jury: Simple and bright, well balanced, good composition, lighting, catches the spirit of Barcelona.

Aino Fountain by artist Emil Wikström in Lahti, Finland. Photo: Kartanofoto

We awarded the second prize to Kartanofoto’s images of Emil Wikström’s fountain Aino, in Lahti, Finland. Comment from the jury: Vivid and vibrant photo, nice dominance of green color (background, reflections in the water, statues).

File:PikiWiki Israel 32088 Beating Heart.jpg Foto: Gila Brand Licens: CC BY 2.5

We awarded the third prize to Gila Brand’s images of Yaacov Agam’s sculpture A Beating Heart, in Jerusalem, Israel. Comment from the jury: Strong, expressive and charming photo, well chosen camera angle and focus, emphasis on the most significant details.

The full results of WLPA are Results available here.

Arild Vågen, coordinator of the international jury for WLPA 2013.

Vinnarna av Wiki Loves Public Art i Sverige

See below for the English translation.

Här är vinnarna till Wiki Loves Public Art i Sverige!

Första pris

Museum of far eastern 3.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 3.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Andra pris

Demonbekämparen Shoki.JPG Foto: Catasa: Licens: CC-BY-SA-3.0
Demonbekämparen Shoki.JPG Foto: Catasa: Licens: CC-BY-SA-3.0

Tredje pris

Kägelspelaren - detalj - John Börjeson.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0
Kägelspelaren – detalj – John Börjeson.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0

Fjärde till tionde plats

Utan inbördes ordning.

Medelhavsmus (33).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (33).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0
Frukost under ferian i Granada - Hugo Birger.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0
Frukost under ferian i Granada – Hugo Birger.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0
Dans.JPG Foto: Dcander Licens: CC-BY-SA-3.0
Dans.JPG Foto: Dcander Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 6.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 6.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 9.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 9.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Skokloster Gula förmak 2013.jpg Foto: Holger.Ellgaard Licens: CC-BY-SA-3.0
Skokloster Gula förmak 2013.jpg Foto: Holger.Ellgaard Licens: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (17).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (17).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0
När jag först tittade igenom de 270 bilder som var med i fototävlingen Wiki Loves Public Art (WLPA) i Sverige, tänkte jag att det blir ett stort och krävande jobb att kunna välja endast tio bilder att skicka vidare till den internationella tävlingen. Detta på grund av att ALLA bilder i den svenska delen av WLPA hade sådan högt kvalité! Det fanns utmärkta bilder av både minitatyr och stora skulpturer, samt mycket zoom-vänliga bilder av målningar och av färgstarka och udda (men ändå väldigt fina) afrikanska och asiatiska masker.
Tio bilder fick till slut gå vidare i tävlingen, efter två röstningsomgångar av de fem jurymedlemmarna. Bilderna bedömdes med hänsyn till följande tre riterier: tekniskt kvalitet, originalitet samt nyttan av bilden för Wikipedia. Jurymedlemmarna var Rose-Marie Westling och Hannes Anderzen, båda fotografer på Världskulturmuseerna, Mikael Lindmark från Wikipedia-communityn, Adethya Sudarsanan som  gästjuryledamot från Indien samt av mig själv som  ordförande för juryn. Du kan ta en titt på juryarbetet samt se alla de bilder som var med i tävlingen genom den här länken http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Public_Art_2013_in_Sweden/Results.
Nu vill jag bara gratulera alla de som vunnit och önska alla de tio bilder som nu går vidare till den internationella delen av Wiki Loves Public Art lycka till! Vi har så fina bilder att skicka vidare och nu kan vi bara hoppas för att en av dem kommer vinna även där!
Med vänliga hälsningar,
Laura Tuononen
Ordförande för juryn i WLPA i Sverige

Here are the winners of Wiki Loves Public Art in Sweden!

First prize

Museum of far eastern 3.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 3.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Second prize

Demonbekämparen Shoki.JPG Photo: Catasa: License: CC-BY-SA-3.0
Demonbekämparen Shoki.JPG Photo: Catasa: License: CC-BY-SA-3.0

Third price

Kägelspelaren - detalj - John Börjeson.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0
Kägelspelaren – detalj – John Börjeson.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0

Fourth to tenth prize

In no particular order

Medelhavsmus (33).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (33).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0
Frukost under ferian i Granada - Hugo Birger.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0
Frukost under ferian i Granada – Hugo Birger.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0
Dans.JPG Photo: Dcander License: CC-BY-SA-3.0
Dans.JPG Photo: Dcander License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 6.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 6.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 9.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 9.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Skokloster Gula förmak 2013.jpg Photo: Holger.Ellgaard License: CC-BY-SA-3.0
Skokloster Gula förmak 2013.jpg Photo: Holger.Ellgaard License: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (17).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (17).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0
When going through the 270 pictures submitted to the photo contest Wiki Loves Public Art in Sweden, it felt like a huge task to be able to choose only the ten best photos! This was because the quality of ALL of the submissions was extremely high! We had some amazing photos of miniature and life size sculptures, some very zoom-friendly pictures of paintings and then the colourful pictures of the rather odd but non-the-less amazing celebratory masks to mention a few examples.
The ten pictures that finally were chosen to be sent forward to the international competition had to go through two stages of online voting by the five jury members. The pictures to go forward were judged for example based on the following criteria: their technical quality, originality as well as their usefulness for Wikipedia. The jury consisted of Rose-Marie Westling and Hannes Anderzen, both photographers from Världskulturmuseerna; Mikael Lindmark from the Wikipedia-community; Adethya Sudarsanan as a guest jury member from India; and of myself as the chairperson of the jury. You can go find out more about the jury work as well as about to see the contest submissions here http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Public_Art_2013_in_Sweden/Results.
Now I wish to send my dearest congratulations to all of the winners and to wish good luck to the final ten in the international Wiki Loves Public Art contest! I think we have some very quality pictures to send forward and would love to see one of them to take the full pot!
Best wishes,
Laura Tuononen
Chairperson of the jury for WLPA in  Sweden

Stockholm finns nu i vår databas över offentlig konst

See below for the English translation.

I Sverige byggs det nu för första gången en nationell databas med information om konstverk på allmän plats. Databasen kommer att bli till nytta för både kommunerna, allmänheten, forskare och självfallet även på Wikipedia. De koordinatsatta konstverken går att beskåda på www.offentligkonst.se.

Gustav II Adolfs ryttarstaty på Gustav Adolfs torg i Stockholm.
Gustav II Adolfs ryttarstaty på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Foto: Lars (Lon) Olsson. Licens: CC BY-SA.

Wikimedia Sverige, med stöd från Vinnova, håller på att bygga en öppen databas för offentlig konst i Sverige. Syftet med projektet är att information om offentliga konstverk på allmän plats, både inom- och utomhus, sammanställs i en databas under en fri licens. Databasen har ett öppet API vilket gör det möjligt att utveckla olika typer av online-verktyg och applikationer som använder databasen, för alla som är intresserade.

De senaste veckorna har ett omfattande arbete pågått med att färdigställa databasstrukturen och data om de konstverk som finns i Stockholms kommun finns nu inlagt. Arbetet fortsätter med att lägga in den data Wikimedia Sverige mottagit från andra kommuner. Samtidigt kan allmänheten göra databasen bättre genom att på Wikipedia lägga till exempelvis koordinater och annan information som ofta saknas i den officiella informationen. Den användarskapade informationen förs därefter automatiskt över till databasen. Även länkar till fritt licensierade bilder, på Wikimedia Commons, kommer att inkluderas i databasen. Att använda den officiella informationen som grund men förädla databasen med information från allmänheten ökar värdet och antalet användningsområden markant.

Målet är att databasen ska kunna användas av forskare för att urskilja trender och inriktningar, eller av kommunerna för att kunna samordna underhåll. För allmänheten blir det enklare att få en överblick över konsten som finns i samhället. Naturligtvis planerar vi även att använda databasen själva för att ex. skapa listor på Wikipedia med den konst som finns i kommunerna.

Idén till databasen uppkom under förberedelser av den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art som Wikimedia Sverige för första gången anordnade under maj månad 2013, i samarbete med Europeana. Tävlingen bygger på att folk tar fotografier av offentliga konstverk och då behöver man veta vilka konstverk som har bilder och som ännu saknar dem. När vi började förberedelserna inför Wiki Loves Public Art insåg vi att det saknades en nationell databas för offentlig konst i Sverige, och bestämde oss då för att bygga en databas på egen hand.

I dagsläget finns det redan en fungerande databas uppe och Wikimedia Sverige för en dialog med ett 20-tal kommuner om att släppa deras data. Vi har överlag fått en mycket god respons fast många är osäkra vad öppna data innebär och hur de ska gå tillväga. Vi hoppas att projektet ska kick-starta diskussionerna hos kommunerna och få dem att inse det stora intresset som finns ute i samhället för deras data.

www.offentligkonst.se går det redan nu att se all de konstverk i Stockholm som är koordinatsatta av Wikipedias volontärer markerade på en karta. Klickar man på en blå markör kan man läsa mer om konstverket och ofta se en bild på det.

Koordinatsatta konstverk i Stockholms kommun.

ENGLISH VERSION

Stockholm is now in our database of public art

In Sweden, a national database of information about artwork in public places is being built for the first time. The database will be useful for municipalities, the public, researchers and of course for Wikipedia. The artworks for which there are coordinates can be seen at www.offentligkonst.se.

Statue of Gustav II Adolph at Gustav Adolfs torg in Stockholm.
Statue of Gustav II Adolph at Gustav Adolfs torg in Stockholm. Photo: Lars (Lon) Olsson. Licens: CC BY-SA.

Wikimedia Sweden, with support from Vinnova, is building an open database of public art in Sweden. The aim of the project is to enable information on artworks in public places, both indoors and outdoors, to be compiled into a database under a free license. The database has an open API, making it possible to develop different types of online tools and applications for anyone with the interest.

For the last few weeks, extensive work has been going on to complete the database structure and data about the artworks in Stockholm municipality have now been included. Work will now continue with entering the data which Wikimedia Sweden has received from other municipalities. Meanwhile, the public can make the database better by going to Wikipedia and entering coordinates and other information which is often lacking in the official information provided to Wikimedia Sverige. The user-created information will thereafter be automatically transferred to the database. Links to freely licensed images, hosted at Wikimedia Commons, will also be included in the database. Using the official information as a basis but refining the database with user-generated information will significantly increase the value and usability of the database.

The goal is for the database to be useable by researchers in identifying trends and directions, and by municipalities to coordinate maintenance. For the public, it becomes easier to get an overview of the art in our society. Of course we also plan to use the database ourselves in order to e.g. create lists on Wikipedia of the artworks in each municipality.

The idea for the database is a result of the preparation for the international photo contest Wiki Loves Public Art which Wikimedia Sweden, in collaboration with Europeana, organized for the first time in May 2013. The contest is based on people taking photographs of works of public art, for which you need to know which artwork already has images and which don’t. When we began preparations for Wiki Loves Public Art, we realized that a national database for public art in Sweden was lacking. And so we decided to build a database of our own.

Currently there is already a working database up and running and Wikimedia Sweden is having a dialogue with some 20 municipalities regarding the release their data. We have generally had a very good response from the municipalities, however many are unsure about what open data means and how they should proceed. We hope that this project will act as a kickstarter for discussions within and amongst the municipalities and make them realise the great interest society has in their data.

At www.offentligkonst.se you may already browse a map of all the works of art in Stockholm for which volonteers at Wikipedia have added coordinates. Clicking on one of the blue markers will display information about the artwork and often show you an image of it.

Geotagged artwork in Stockholm municipality.