Wiki och Wikipedia i undervisning: Sten får återkoppling på sitt kursupplägg

Studenten Madeleine Brès disputerar i medicin. Madeleine föddes 159 år innan engelskspråkiga Wikipedia. Bilden är hämtad från Wikimedia Commons – en veritabel guldgruva för studenter, lärare och alla andra!

Två av tre WikiSkills-kurser har nu ägt rum. En i Stockholm och en i Skellefteå. Den 25-26 mars händer det igen – förhoppningsvis i Helsingborg (anmäl dig).

En del lärare, som till exempel Sten Sundin, lärare i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna, har redan använt en wiki med sina studenter. Högskolan Dalarna har nämligen en egen wiki som man använder för moment i undervisningen.

Sten har bett mig kommentera wiki-momenten i två kurser:

”Tack för en inspirerande och värdefull WikiSkills-kurs i Stockholm. Trevligt också med Wikifika på Kulturhuset kvällen innan (Tack för tipset!). Jag har nu gått med i Wikimedia Sverige och siktar på att åka ner på årsmötet i Stockholm den 9 mars.

Du kan ta en titt på två ämnen på DU-wikin”:

  • Medicinsk vetenskap: Denna kurs har redan ägt rum en gång. Kursledarna bakom Medicinsk vetenskap är Högskolan Dalarnas pionjörer på att använda wiki.
  • Ljud- och musikproduktion: Studenterna ska just börja skriva sina artiklar.

”Kom gärna med synpunkter på upplägget”

Och här, Sten, kommer dom:

En bra fråga att ställa sig när man planerar att använda en wiki i kursen är vem som ska ha rätt att läsa studenternas arbete. Studenternas artiklar i kursen Ljud- och musikproduktion är för närvarande inte åtkomliga för oinloggade. Studenternas artiklar på kursen Medicinsk vetenskap är halvöppna: studenter kan skriva, hela världen kan läsa som här, om anemi. Jag tror att det är kul för studenterna att känna att deras arbete blir läst! Den känslan kan ju förstärkas ännu mer om man skriver på Wikipedia … Så här menar en lektor från KTH: Studenterna ”överväger mycket noggrannare hur de ska uttrycka sig och vad de väljer att skriva när de arbetar med Wikipedia än med mer traditionella uppgifter.”  Alltså – att inte glömma och gömma i någon gammal slaskmapp på datorn kan stimulera studenter att göra bättre ifrån sig. Gör studenternas publicering på kurswikin publik eller utöka läsekretsen ytterligare genom att bidra till världens sjätte mest lästa sajt. Apropå kursuppgifterna i ljud- och musikproduktion så föreslår jag därför en utökning med två nya uppgifter för att lyfta ut studenternas lärdomar till Wikipedia:

Gör en artikelstudie på Wikipedia: uppgiften att söka information och skriva artiklar på den egna kurswikin passar utmärkt att komplettera med en artikelstudie. På Wikipedia: Låt studenten läsa vad som skrivits om det valda ämnet. På artikelns diskussionssida kan studenten göra en utvärdering av artikelns och källornas kvalitet. Låt studenten sedan lista och diskutera de källor som hen valt ut att använda i sitt eget arbete på artikelns diskussionssida.

Sedan fortsätter terminen med de uppgifter som du föreslagit där studenterna färdigställer egna artiklar på kurswikin.

Ge konkreta förslag på hur de utvalda artiklarna på Wikipedia kan förbättras: Innan den muntliga redovisningen ska studenten, efter att ha fördjupat sig i sitt ämne, vara redo att komma med konkreta förslag till förbättringar av den utvalda Wikipedia-artikeln: Låt studenten ge förbättringsförslag på Wikipedia-artikelns diskussionssida eller vara djärv och redigera artikeln direkt. Du skriver att ”Eftersom mina ämnen är internationella så är det engelskspråkiga Wikipedia som gäller.” Här måste jag komma med en invändning: Du har faktiskt ett ypperligt läge att låta studenterna bidra direkt till svenskspråkiga Wikipedia. Inom ditt ämne finns det nämligen fortfarande många artiklar på svenskspråkiga Wikipedia som kan förbättras betydligt. Se bara så lite det står om PA-utrustning! En liten stubbe som väntar på uppbyggnad. Det kan vara lämpligt att göra dessa redigeringar i god tid innan den muntliga redovisningen eftersom studenten då kanske har hunnit få återkoppling av andra Wikipedianer.

Jag har en reservation i ovanstående upplägg. Det är möjligt att du måste planera in moment för att ge studenterna grundläggande kunskap om Wikipedia och Wikipedias nätgemenskap för att denna skrivuppgift ska bli riktigt lyckad. Ett hett tips är att utgå ifrån det färdiga förslag till kursplan för att skriva artiklar på Wikipedia. Kursplanen är framtagen på initiativ av Wikimedia Foundation och är en del av Wikipedia Education Program. Wikimedia Sveriges svenska motsvarighet heter Wikipedia i utbildning. Dessa program fångar upp erfarenheter och behov från lärare som vill eller redan använder Wikipedia eller andra Wikimediaprojekt i sin undervisning och det finns en stor mängd högkvalitativt undervisningsmaterial för observanta lärare med ont om tid men med lust till stimulerande lektioner att grabba tag i. Varför inte låta dina studenter gå igenom online-kursen för hur Wikipedia fungerar (skriv ”Wikipedia:student” på engelskspråkiga Wikipedia) eller visa en video om hur man använder diskussionssidorna? Det finns gott om möjligheter att komplettera undervisning i ditt expertområde med färdigt undervisningsmaterial i hur Wikipedia fungerar.
Slutligen har jag en kommentar om betygskriterierna för uppgiften i kursen Medicinsk vetenskap. Kursen har gått en gång redan och jag ser att en del artiklar har blivit skrivna och är relativt välkommenterade. Om du törs så kanske du till och med kan uppmuntra studenterna att göra en redigering som förbättrar någon annan artikel än den studenten själv huvudansvarar. För att underlätta bedömningsarbetet för läraren kan man be varje student att redovisa en länk till sin/a ”diff” (jämförelse mellan två versioner av en artikel). Vad sägs om att kräva värdefull återkoppling på andra artiklar än den studenten själv har påbörjat för att få VG? En annan möjlighet för att integrera artiklarna mer med varandra är att uppmuntra till relevant länkning mellan artiklarna. Har några sjukdomar samband med varandra? Även sådan länkning kan man ge betygsmässig belöning för.

Håll gärna kontakten och berätta om din och dina kollegers erfarenheter av wiki och Wikipedia i undervisningen!

WikiSkills kurs 2013

Nu är det färdigplanerat för WikiSkills kurs som kommer att hållas i ….. (trumvirvel) ….

*Stockholm 7-8 februari

*Skellefteå den 21 – 22 februari800px-WikiSkills_logo

*Umeå den 14 – 15 mars

*Helsingborg 25-26 mars

Kursen kommer att handla om wikis i allmänhet, och Wikipedia i synnerhet och erbjudas främst till lärare, tränare, coach eller kommunikatör inom utbildningssektorn. Du kanske själv är lite nyfiken? Kolla gärna in här för att läsa mer. Eller så känner du någon som skulle bli alldeles själaglad över erbjudandet att lära sig mer om wikis & Wikipedia helt utan kostnad, med (förhoppningsvis) trivsamma anställda från Wikimedia Sverige, gofika och konkreta verktyg att ta med sig till sin arbetsplats.

Om ni har frågor eller andra intressanta kommentarer, hör gärna av er till;

Sophie Österberg, sophie.osterberg@wikimedia.se,

Anna Bauer, wiki-skills@wikimedia.se eller

Leo Wallentin, leo.wallentin@wikimedia.se

Wikiövningar: Karriär med klös – från katt till president!

Karriärstege för katt.
Erkännade/Attribution: Bundesarchiv, Bild 183-1989-0722-001 / Junge, Peter Heinz / CC-BY-SA

Har du erfarenheter av hur man får en internwebb/wiki/CMS levande? Med ”levande” menar jag då en kultur där deltagarna, t ex medarbetare, självgående uppdaterar och förbättrar gemensam info/rutiner/dokumentation eller annan digital allmänning.

Jag är speciellt intresserad av praktiska och konkreta övningar/metoder. Medan en del övningar kan handla om att förstå hur man uppdaterar på ett bra sätt och skriver klarspråk kan andra övningar tänkas handla om att motivera deltagarna eller öka nätgemenskapens sammanhållning. Det kan vara mycket enkelt. Här en liten utmaning till läsarna i länkad sidhoppning på Wikipedia: Vad är minsta antal steg för att ta sig från katt till president?

Roosevelt in wheelchair with dog
Roosevelt med hund. Är det månne svårare att avancera från hund till president än från katt?

Redovisa gärna sökvägen i kommentarsfältet!

På svenskspråkiga Wikipedia har vi ju veckans tävling och en introduktion för nybörjare. Det finns även flera goda exempel på hur universitetslärare involverar sina studenter i Wikipedia genom studieuppgifter som relaterar till Wikipedia.

Men hur gör man på mindre wikis och i mindre nätgemenskaper? Tänk till exempel internwebb/wiki/CMS på en kurs, i ett företag eller i annan organisation?

Dina erfarenheter är intressanta oavsett om du har deltagit i en övning eller arrangerat den! Och som sagt, har du erfarenheter från andra system än wikis så är dessa också välkomna. Kommentera gärna. Hur gick övningen till? Var den lyckad? Skedde den i grupp eller individuellt? 

Hälsningar (får man skriva det på en blogg?)
/Anna som fortfarande är intresserad av wiki-pionjärer inom yrkesutbildning,

wiki-skills@wikimedia.se

WikiSkills logga