Gästinlägg: Det är självklart att samarbeta med Wikipedia

Karin Nilsson (foto: Kristina Alexanderson, cc-by-nc-sa 2.0)
Karin Nilsson (foto: Kristina Alexanderson, cc-by-nc-sa 2.0)

[Nedanstående är ett gästinlägg på Wikimedia Sveriges blogg. Författaren heter Karin Nilsson. Hon jobbar som chef för Digitala museet vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Följ henne på Twitter. Se henne in action på Digikult.]

Tänk vad det är svårt att skriva om saker man tycker är självklara. Hur ska man argumentera för att det är viktigt att andas? Alla som kan gör det ju redan.

Det här blogginlägget har jag skjutit på av just den anledningen. Jag tänkte skriva om varför Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwyska museet väljer att samarbeta med Wikimedia Sverige. Den väldigt korta argumentationen är ju ”varför skulle vi inte göra det? Det är ju självklart” Så vart ska jag börja?

Jag börjar i uppdraget: Vårt museiuppdrag är att tillgängliggöra våra samlingar tillsammans med informationen, kunskapen och kontexten om dem. Den stora allmänheten är vår generella målgrupp. Vi är till stor del skattefinansierade och hela vår verksamhet baseras på allas rätt och möjlighet till konst, kultur, kulturhistoria, historia osv. Även om det vore väldigt kul så kan inte alla komma till våra tre museer och även om alla kunde komma till museerna har vi inte möjlighet att visa alla olika berättelser som ryms i samlingarna på ett och samma ställe. Alltså arbetar vi med digitalisering av samlingar och att binda samman information om t.e.x. vem som har använt sakerna och varför.
Gustav III:s mask från mordet på Operan (foto: Erik Lernestål, cc by sa)
Gustav III:s mask från mordet på Operan (foto: Erik Lernestål, cc by sa)

En viktig del av digitalisering är att alla digitala bilder av ska vara fria att använda. Våra bilder är därför licensierade med öppna licenser (samma som används på Wikimedia commons) och man kan själv ladda ner högupplösta bilder från vårt Sök i samlingarna. Men tyvärr har vi för få bilder (ca 40 000 stycken). Vi gör egna insatser som ”massfotografering” då vi hjälps åt, riggar flera fotostationer och fotograferar igenom så många föremål som möjligt. Men det räcker inte. Vi behöver hjälp. Därför ordnade vi förra året, tillsammans med Wikimedia Sverige, ett fotosafari på Hallwylska museet där vi bjöd in alla som ville komma att fritt fotografera i museet. Av samma anledning deltog vi i Wiki Loves Public Art i år då alla som deltog i tävlingen fick fri entré och möjlighet att fotografera vad de ville både på Skoklosters slott och på Hallwylska museet.

Men vi försöker också bidra till Wikimedia. I samband med att Livrustkammaren öppnade en stor utställning om drottning Kristina producerade vi en digital fördjupning om drottning Kristinas brev. Riksarkivet digitaliserade den handskrivna brevsamlingen från drottning Kristina och kardinal Azzolino och Kungl. biblioteket digitaliserade Kristina-forskaren Carl Bildts bok om brevsamlingen från slutet av 1800-talet. Varken brevsamlingen eller boken var tidigare digitaliserad men utgör tillsammans ett rikt forskningsmaterial. Vi har valt att publicera breven på Wikimedia commons för att nå en stor internationell målgrupp av Kristina-forskare och andra fransktalande intressenter. Vi donerar också bilder till Wikimedia commons och bidrar med information i Wikipediaartiklar om våra ämnen. Informationen, samlingarna och bilderna är ju till för att användas och det gör de om de sprids genom Wikimedia. Dessutom lär vi oss nya saker då andra redigerar det vi bidragit med.

För oss är samarbetet med Wikimedia Sverige en självklar del av vår verksamhet. Jag har svårt att förklara det bättre än så.

Vinnarna av Wiki Loves Public Art i Sverige

See below for the English translation.

Här är vinnarna till Wiki Loves Public Art i Sverige!

Första pris

Museum of far eastern 3.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 3.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Andra pris

Demonbekämparen Shoki.JPG Foto: Catasa: Licens: CC-BY-SA-3.0
Demonbekämparen Shoki.JPG Foto: Catasa: Licens: CC-BY-SA-3.0

Tredje pris

Kägelspelaren - detalj - John Börjeson.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0
Kägelspelaren – detalj – John Börjeson.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0

Fjärde till tionde plats

Utan inbördes ordning.

Medelhavsmus (33).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (33).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0
Frukost under ferian i Granada - Hugo Birger.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0
Frukost under ferian i Granada – Hugo Birger.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0
Dans.JPG Foto: Dcander Licens: CC-BY-SA-3.0
Dans.JPG Foto: Dcander Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 6.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 6.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 9.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 9.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0
Skokloster Gula förmak 2013.jpg Foto: Holger.Ellgaard Licens: CC-BY-SA-3.0
Skokloster Gula förmak 2013.jpg Foto: Holger.Ellgaard Licens: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (17).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (17).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0
När jag först tittade igenom de 270 bilder som var med i fototävlingen Wiki Loves Public Art (WLPA) i Sverige, tänkte jag att det blir ett stort och krävande jobb att kunna välja endast tio bilder att skicka vidare till den internationella tävlingen. Detta på grund av att ALLA bilder i den svenska delen av WLPA hade sådan högt kvalité! Det fanns utmärkta bilder av både minitatyr och stora skulpturer, samt mycket zoom-vänliga bilder av målningar och av färgstarka och udda (men ändå väldigt fina) afrikanska och asiatiska masker.
Tio bilder fick till slut gå vidare i tävlingen, efter två röstningsomgångar av de fem jurymedlemmarna. Bilderna bedömdes med hänsyn till följande tre riterier: tekniskt kvalitet, originalitet samt nyttan av bilden för Wikipedia. Jurymedlemmarna var Rose-Marie Westling och Hannes Anderzen, båda fotografer på Världskulturmuseerna, Mikael Lindmark från Wikipedia-communityn, Adethya Sudarsanan som  gästjuryledamot från Indien samt av mig själv som  ordförande för juryn. Du kan ta en titt på juryarbetet samt se alla de bilder som var med i tävlingen genom den här länken http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Public_Art_2013_in_Sweden/Results.
Nu vill jag bara gratulera alla de som vunnit och önska alla de tio bilder som nu går vidare till den internationella delen av Wiki Loves Public Art lycka till! Vi har så fina bilder att skicka vidare och nu kan vi bara hoppas för att en av dem kommer vinna även där!
Med vänliga hälsningar,
Laura Tuononen
Ordförande för juryn i WLPA i Sverige

Here are the winners of Wiki Loves Public Art in Sweden!

First prize

Museum of far eastern 3.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 3.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Second prize

Demonbekämparen Shoki.JPG Photo: Catasa: License: CC-BY-SA-3.0
Demonbekämparen Shoki.JPG Photo: Catasa: License: CC-BY-SA-3.0

Third price

Kägelspelaren - detalj - John Börjeson.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0
Kägelspelaren – detalj – John Börjeson.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0

Fourth to tenth prize

In no particular order

Medelhavsmus (33).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (33).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0
Frukost under ferian i Granada - Hugo Birger.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0
Frukost under ferian i Granada – Hugo Birger.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0
Dans.JPG Photo: Dcander License: CC-BY-SA-3.0
Dans.JPG Photo: Dcander License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 6.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 6.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 9.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Museum of far eastern 9.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0
Skokloster Gula förmak 2013.jpg Photo: Holger.Ellgaard License: CC-BY-SA-3.0
Skokloster Gula förmak 2013.jpg Photo: Holger.Ellgaard License: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (17).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0
Medelhavsmus (17).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0
When going through the 270 pictures submitted to the photo contest Wiki Loves Public Art in Sweden, it felt like a huge task to be able to choose only the ten best photos! This was because the quality of ALL of the submissions was extremely high! We had some amazing photos of miniature and life size sculptures, some very zoom-friendly pictures of paintings and then the colourful pictures of the rather odd but non-the-less amazing celebratory masks to mention a few examples.
The ten pictures that finally were chosen to be sent forward to the international competition had to go through two stages of online voting by the five jury members. The pictures to go forward were judged for example based on the following criteria: their technical quality, originality as well as their usefulness for Wikipedia. The jury consisted of Rose-Marie Westling and Hannes Anderzen, both photographers from Världskulturmuseerna; Mikael Lindmark from the Wikipedia-community; Adethya Sudarsanan as a guest jury member from India; and of myself as the chairperson of the jury. You can go find out more about the jury work as well as about to see the contest submissions here http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Public_Art_2013_in_Sweden/Results.
Now I wish to send my dearest congratulations to all of the winners and to wish good luck to the final ten in the international Wiki Loves Public Art contest! I think we have some very quality pictures to send forward and would love to see one of them to take the full pot!
Best wishes,
Laura Tuononen
Chairperson of the jury for WLPA in  Sweden

Wikimedianer på Medelhavsmuseet

Hästfigurin
Hästfigurin, Medelhavsmuseet. Foto: Lokal Profil, CC-BY-SA
Detalj av hästfigurin Detalj av hästfigurin, Medelhavsmuseet. Foto: Lokal Profil, CC-BY-SA

Under söndagen var vi en grupp på sex personer som träffades och tog lite bilder på Medelhavsmuseets fantastiska samlingar. Detta lilla evenemang skedde som en del av fototävlingen Wiki Loves Public Art.

Museet är inte speciellt stort och deras Egyptiska samlingar var tyvärr inte öppna då de håller på att bygga om men museet rymmer ändock ett stort antal statyer. Ett stort antal av dem var inte i glasmontrar vilket var utmärkt och möjliggjorde bättre bilder! Även det faktum att museet är mycket ljusare än Östasiatiska museet hjälpte. Trots det är det alltid många bilder som får kasseras då det blir olyckliga reflektioner etc. Därtill gör det stora antalet objekt att vi med största sannolikhet missade att fotografera flera av dem. Då Medelhavsmuseet har gratis inträdde hela månaden så jag rekommenderar dig att fara dit och ta några bilder. Även om det skulle finnas en bild är det väldigt värdefullt att ta närbilder på olika objekt eller från andra vinklar.

Om du vill se vad som redan finns uppladdat kan du ta en titt i bildkategorin på Wikimedia Commons.

Mvh,

John Andersson, internationell koordinator för Wiki Loves Public Arts